Podatek VAT, czyli podatek od towarów i usług, obowiązuje w Polsce od 1993 roku i doliczany jest w określonej wysokości do wartości netto wszystkich towarów oraz usług. Co więcej, naliczany jest on na każdym etapie produkcji. Od czasu nałożenia podatku VAT narosło wokół niego wiele mitów, które utrudniają jego poprawne zrozumienie. Sprawdźmy więc w artykule, co jest prawdą, a co często powtarzaną dezinformacją na jego temat!

Kto płaci podatek VAT?

Najważniejszym mitem dotyczącym podatku VAT jest opinia, że obowiązek do jego uiszczania mają wyłącznie przedsiębiorcy. W rzeczywistości płaci go każda osoba, która dokonuje jakiegokolwiek zakupu. Podatkiem VAT objęte są bowiem wszystkie towary oraz usługi.

Przedsiębiorcy mogą odliczać podatek VAT od kosztów prowadzenia firmy. Możliwość ta przysługuje jednak wyłącznie w momencie, gdy podatek ten wiąże się z opodatkowaną działalnością, a więc gdy przedsiębiorca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej, skorzystaj z usług księgowych wybranego biura rachunkowego.

Podatek VAT a budżet państwa

Faktem jest, że podatek VAT jest jednym ze źródeł dochodów budżetowych w państwie. Nie jest jednak prawdą, że stanowi on główne źródło wpływów. W rzeczywistości ogromne znaczenie ma także akcyza, a więc podatek uwzględniony w cenie np. paliwa, papierosów czy alkoholu. VAT nie jest jednak podawany przy cenach produktów, w związku z czym konsument zazwyczaj nie wie, ile procent płaconej kwoty stanowi jego wartość.

Warto również wiedzieć, że VAT jest dość skomplikowanym podatkiem. W związku z tym w kwestiach opodatkowania warto korzystać z profesjonalnej pomocy biur księgowych, takich jak Duet. Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie wiedział, w jaki sposób powinien się poprawnie rozliczać i nie popełni w tym zakresie żadnych błędów.

Czemu służą różne stawki podatku VAT?

Choć wydawać by się mogło, że istnienie kilku stawek podatku VAT (0%, 5%, 8% i 23%) służy wspieraniu osób w trudnej sytuacji majątkowej, w rzeczywistości ma to nieco inne znaczenie. Różne wysokości stawek mają przede wszystkim na celu wspieranie niektórych segmentów rynku, które mają obecnie duże znaczenie w kraju. Ich zadaniem jest również prowadzenie polityki oświatowej czy prorodzinnej, a ponadto ochrona środowiska naturalnego oraz zachęcanie ludzi do podejmowania działań w tym kierunku.