Każdy przedsiębiorca, który chce zatrudnić nowego pracownika, może w tym celu skorzystać z pośrednictwa pracy. Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest wybór sposobu, w jaki propozycja ma trafić do potencjalnych odbiorców. Można to uczynić bezpośrednio, publikując ofertę w prasie, na słupach ogłoszeniowych czy portalach internetowych albo pośrednio np. poprzez urząd pracy.

Oferta

Przy takim sposobie rozróżnienia formy zgłoszenia propozycji pracy, mamy do czynienia w przypadku pierwszym z ofertą otwartą. Czyli taką, kiedy to pracodawca sam wyraża wolę rozpowszechniania jej treści wraz z podaniem swoich danych kontaktowych. Wówczas jest ona dostępna dla wszystkich zainteresowanych i jeśli ktoś zdecyduje się na nią, może kontaktować się samodzielnie bezpośrednio ze zleceniodawcą.
Drugi rodzaj, to oferta zamknięta. Wówczas to pracodawca przekazuje treść ogłoszenia o pracy oraz swoje dane wyłącznie urzędowi pracy lub innemu wyspecjalizowanemu pośrednikowi. Te instytucje posiadają wykaz osób zarejestrowanych i poszukujących pracy, i to bezpośrednio do nich będzie ona skierowana.

Treść

Niezmiernie ważną kwestią jest sama konstrukcja oferty pracy. Rozróżnia się dwie podstawowe zasady, którymi należy się kierować przy formułowaniu propozycji zatrudnienia. Pierwsza, to selekcja. Treść ma zniechęcić nieodpowiednich zainteresowanych, choćby poprzez określenie warunków, które należy spełnić, jak posiadanie stosownego wykształcenia bądź odpowiednich kwalifikacji. Druga z zasad, to motywacja, czyli opisanie w samych superlatywach proponowanej pracy.

Preferencje

Odpowiednia praca, to jest to, czego poszukuje wiele osób. Tych zarejestrowanych w pośrednictwie pracy, jak i tych poszukujących jej na własną rękę. Jednak są kryteria, które muszą być spełnione bez względu na to, jak tę pracę się zdobyło. Wiadomo, że należy zadośćuczynić określonym wymogom, jak doświadczenie zawodowe, czy umiejętności. Ale i oczekiwać od pracodawcy umowy o pracę, ubezpieczenia społecznego i godnego wynagrodzenia. Spełniają te preferencje oferty pracy Głogówek. Można znaleźć szereg ciekawych propozycji, które pozwolą się rozwijać i poprawić status społeczny.