Niektóre czynności wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Zalicza się do nich między innymi zakup nieruchomości. Jeżeli taka transakcja zostanie zawarta bez udziału notariusza to może zostać podważona. Każdy kto chce sprzedać lub kupić mieszkanie powinien mieć to na uwadze. Kwestia ta regulowana jest przez stosowne zapisy prawa krajowego. Mają one na celu zapobieganie sytuacjom wymuszenie woli na sprzedającym bądź kupującym nieruchomość, a także zawieranie takich transakcji bez zgody właściciela. Obowiązujące na terenie kraju prawo chroni w ten sposób przed wyłudzeniami.

Co powinno być w akcie notarialnym?

Dla swojej ważności każdy akt notarialny powinien zawierać szereg szczegółowych informacji. Należy w nim zamieścić między innymi dane osób które zawierają umowę kupna/sprzedaży, miejsce i czas zawarcie takiej umowy oraz inne informacje. Notariusz musi potwierdzić dobrowolność zawarcia transakcji jaką jest kupno mieszkania. Jeżeli dane będą niekompletne, to akt będzie nieważny. Notariusz czuwa nad prawidłowym przebiegiem całego procesu. Każde sporządzenie aktu u notariusza wiąże się z koniecznością uiszczenia opłat. Nie każdy wie o tym, że sporządzony akt musi zostać przez notariusza przeczytany na głos.

O czym pamiętać sprzedając mieszkanie?

Konieczność sporządzenia aktu u notariusza to tylko jedna z formalności, jakich dopełnić musi osoba sprzedająca mieszkanie, Poza tym, trzeba pamiętać o konieczności zapłacenia stosownych podatków. Warto zapoznać się ze szczegółowymi zapisami prawnymi w tej kwestii, bo w pewnych sytuacjach można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku zapłaty takiego podatku.

Kiedy jeszcze trzeba odwiedzić notariusza?

Sprzedaż mieszkania to nie jedyna sytuacja w której odwiedza się notariusza. Trzeba to zrobić także w przypadku, gdy przekazuje się mieszkanie najbliższym w akcie darowizny. W tym przypadku również dla swojej ważności akt sporządzony u notariusza musi zawierać komplet danych i w tym przypadku także jest pobierana opłata za jego przygotowanie. Wysokość opłat notarialnych jest ustalona na pewnym poziomie. U notariusza można potwierdzać także zawarcie innych transakcji. Dzięki temu zyskuje się dodatkowe zabezpieczenie. Warto korzystać z takiej możliwości, zwłaszcza że notariusza można znaleźć w każdym mieście. Koszt jest stosunkowo nieduży, a zyskuje się ważne zabezpieczenie transakcji. Niektóre przypadku są obligatoryjne i wówczas nie może zostać zawarta ważna z punktu widzenia prawa bez udziału notariusza.