Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu bezrobocie rejestrowane w powiecie zawierciańskim wynosiło w 2016 roku 11,3% (13,0% wśród kobiet i 9,9% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski. Stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim na końcu 2011r. wynosiła 16,8%,

Informacje o bezrobociu

Stopa bezrobocia znacznie spadła w 2016 roku i w styczniu wynosiła 14,3% . Sytuacja w tym zakresie polepszała się z roku na rok aż osiągnęła w grudniu 2016 roku 11,3%. Stopa bezrobocia w powiecie zawierciańskim na koniec roku 2016 kształtowała się na poziomie 11,3% (przy 6,6% w województwie śląskim i 8,3% w kraju). Na koniec grudnia 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotował 4 544 zarejestrowanych osób bezrobotnych.
Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu w każdym półroczu przygotowuje analizę tak zwaną informację sygnalną, w której znajduje się lista zawodów maksymalnie nadwyżkowych, pośrednich jak i zarówno maksymalnie deficytowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opisuje rzeczywistość lokalnego rynku pracy, koncentrując się przede wszystkim na różnych aspektach jego równowagi. W 2016 roku zawody maksymalnie nadwyżkowe to: Inżynierowie chemicy i pokrewni, Robotnicy budowy dróg Operatorzy centrali telefonicznych, Technicy analityki medycznej, Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów, informacji naukowej i pokrewni, Technicy weterynarii, Kierownicy sprzedaży w marketach.

Zawody maksymalnie deficytowe w 2016 roku to: Instruktorzy nauki jazdy, Specjaliści do spraw sprzedaży z dziedziny technologii teleinformatycznych Operatorzy wprowadzania danych, Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni Sekretarze medyczni i pokrewni, Średni personel w zakresie działalności artystycznej i kulturalnej gdzie indziej niesklasyfikowany. W 2011 roku zawody najbardziej pożądane zawody to : Garmażer, Cieśla, Doradca klienta, Asystent prawny, Wulkanizator, Operator żurawia jezdniowego, Operator koparko – ładowarki ,Meliorant, Konserwator budynków, Tynkarz.

Zawody najmniej pożądane w 2011 roku to : Kosmetyczka, Mechanik samochodów ciężarowych, Rejestratorka medyczna, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Rozbieracz – wykrawacz, Dozorca, Technik masażysta, Ogrodnik terenów zieleni, Pokojowa, Salowa, Robotnik drogowy, Nauczyciel przedszkola, Technik mechanik maszyn i urządzeń, Kierowca autobusu.