Rozliczenie z Urzędem Skarbowym to obowiązek każdego obywatela uzyskującego przychody z tytułu umowy o pracę lub też otrzymującego np. spadek czy darowiznę. Od 2020 roku każdemu podatnikowi został przypisany osobisty mikrorachunek, na który musi dokonywać wpłaty należnych podatków (PIT, VAT, CIT). Podatek można rozliczyć tradycyjnie, składając papierowy egzemplarz w Urzędzie Skarbowym, ale również przez Internet. Jak to zrobić szybko i wygodnie?

Indywidualny rachunek podatkowy

Od 2020 roku rozliczając się z Urzędem Skarbowym, należy wszelkie wpłaty kierować na przypisany sobie indywidualny rachunek. Jest on niezależny od rodzaju umowy, według której pracuje podatnik.

W przypadku, gdy podatnik rozlicza się samodzielnie, musi znać numer swojego rachunku. Jeżeli tak jednak nie jest, wystarczy w Internecie odszukać (np. na stronie rządowej Ministerstwa Finansów) generator mikrorachunku podatkowego, w który należy wpisać swój PESEL lub NIP. Jest on dostępny pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego.

Wygenerowanie indywidualnego numeru konta trwa kilka sekund. Dla zwiększenia bezpieczeństwa warto pobierać takie dane bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym lub na oficjalnej stronie ministerstwa.

Jeżeli ze złożonego zeznania wynika, że podatnik ma do zapłacenia podatek, może to zrobić:

  • gotówką, np. w placówce pocztowej,
  • bezgotówkowo – podatek online można opłacić m.in. na podstawie polecenia przelewu lub dokonując zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu z rachunku bankowego.

Podatek online – – najszybsze sposoby opłacenia należności

Zapłać podatek online, logując się do aplikacji mobilnej swojego banku lub bankowości internetowej. Wybierz opcję przelewu podatkowego. Gdy pojawi się specjalny formularz, dokładnie i prawidłowo wypełnij jego puste rubryki. Większość pól zostaje uzupełniona automatycznie, m.in. dane podatnika, numer jego rachunku. Pozostałe dane należy wprowadzić samodzielnie, czyli numer mikrorachunku, symbol formularza (zależy od rodzaju opłacanego podatku), a także identyfikator płatnika (NIP, PESEL) oraz okres, za który wnoszona jest opłata. Koniecznie należy wybrać identyfikację zobowiązania (decyzja, tytuł wykonawczy) oraz podanie kwoty przelewu.

KIR uruchomił możliwość szybkiego i wygodnego opłacenia podatków za pomocą usługi płatności internetowych Paybynet. Rozliczenie odbywa się online, bezpośrednio z poziomu z poziomu strony podatki.gov.pl, gdzie użytkownik potwierdza dane przekazywane do banku z portalu podatkowego Ministerstwa Finansów i autoryzuje płatność. System Paybynet jest zintegrowany z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz innymi systemami e-urzędów.

Narzędzie automatycznie wypełnia wszystkie pola niezbędne do realizacji przelewu, w tym dane właściwego urzędu podatkowego, typ zobowiązania podatkowego czy kwotę dopłaty. Zadaniem podatnika jest tylko autoryzacja płatności.

Dzięki temu zlecenie przelewu podatkowego stało się jeszcze prostsze niż realizacja płatności innymi kanałami. Wszystkie niezbędne dane do przelewu, w tym m.in. dane właściwego urzędu podatkowego i kwota dopłaty, prezentowane są automatycznie. Paybynet umożliwia załatwienie wielu spraw podatkowych online bez konieczności wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7/365.

Podatek online za pośrednictwem systemu Paybynet, dostępnym dostępnego w e-Urzędzie Skarbowym, pozwala w szybki i łatwy sposób zapłacić PIT, CIT, VAT oraz podatek od czynności cywilno-prawnych czy spadków i darowizn.

Zapłać podatek online BLIK-iemIEM

Od 20 lutego 2023 roku podatnicy mogą opłacać roczny podatek PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy (e-US) i usłudze Twój e-PIT za pomocą BLIKA-a. Uruchomienie tego systemu w e-US było możliwe dzięki współpracy Ministerstwa Finansów z operatorem BLIK i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i przedsiębiorcom, możliwość płatności BLIK za roczne rozliczenie PIT (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38, PIT-39).