Nieuniknione spotkanie w celu udokumentowania czynności prawnej.

Niewątpliwym faktem jest, że każdy z nas będzie się znajdywał w sytuacji, w której będzie potrzebował kupić mieszkanie czy załatwić umowę najmu. Wielu z nas spotyka się również z testamentami, które dobrze jeśli są prawomocne i spisane w obecności wykwalifikowanych pełnomocników, dzięki którym dokument ten ma swoją prawną moc. We wszystkich tych sytuacjach oraz w licznych innych różnego rodzaju sprawach, potrzebny będzie notariusz.

Prawomocna i skuteczna pomoc.

Notariusz jest osoba tworzącą akta stosowania prawa, a dodatkowo świadczy różnego rodzaju pomoc prawną. W Polsce jest powoływany przez ministra sprawiedliwości, inaczej mówiąc to prawnik, który został upoważniony przez rząd polski do sporządzania dokumentów jak akt notarialny czy dokonywania innych czynności notarialnych. Do zadań notariusza należy między innymi sporządzanie wcześniej wspomnianych aktów notarialnych czy aktów poświadczenia dziedziczenia, podejmowanie decyzji związanych ze spadkami, sporządzanie protestów i weksli czy spisywanie protokołów. Czynności dokonane przez notariusza mają charakter dokumentów urzędowych.

Dokument potwierdzający dokonanie czynności prawnej

Akt notarialny jest dokumentem urzędowym, który potwierdza dokonanie jakiejś czynności prawnej. Sporządzany jest w wyniku wymogów przepisów prawa lub wynika to z woli stron. Do sporządzania aktów notarialnych uprawniony jest notariusz , który powoływany przez ministra sprawiedliwości na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych, jest zobligowany do pełnienia obowiązków notarialnych. Wymogi jakie muszą być spełnione do ważności aktu notarialnego są zawarte w ustawie prawa o notariacie. Akt notarialny powinien być spisany w języku polskim oraz zawierać między innymi dzień, miesiąc, rok, a w szczególnych przypadkach nawet godzinę czy minutę podpisania aktu. Wymagane jest również miejsce sporządzenia dokumentów wraz z imieniem i nazwiskiem notariusza i siedziby kancelarii. Niezbędne są potwierdzenia o tym, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany przez strony, podpisy osób biorących udział w akcie oraz tych obecnych przy jego spisywaniu i na końcu podpis notariusza.
Akt notarialny jest dokumentem, z którym każdy będzie miał styczność. Wizyta u notariusza jest nieunikniona w życiu większości ludzi. Warto więc wiedzieć czego się możemy spodziewać i czym zajmują się kancelarie notarialne. Usługi te nie są tanie jednak prawomocność i waga dokumentów podpisanych przy udziale notariusza jest warta każdej ceny.