Każdy, kto zakłada firmę chce, żeby rozwinęła się ona w duże przedsiębiorstwo i przynosiła jak największe zyski. W wielu przypadkach, gdy właściciel należycie będzie firmę prowadził, to do zamierzonych celów dojdzie. Jednak często się zdarza, że taka firma staje się coraz większa, zdobywa kolejne zlecenia i kontrakty, a także grupę stałych klientów, a tak naprawdę nikt do końca nie wie, ile naprawdę jest ona warta. Niekiedy przez wiele lat nikt się tego nie dowie, a niekiedy wycena wartości przedsiębiorstwa okazuje się być potrzebna dopiero wtedy, gdy ktoś złoży propozycję zakupu firmy. I wtedy właściciel, chcąc podjąć właściwą decyzję, często zleca profesjonalnym audytorom wycenę tego, co udało mu się zbudować. Musi przecież dokładnie wiedzieć, ile jego firma jest warta i jaki jest jej potencjał, bo w przeciwnym przypadku mógłby sporo na transakcji stracić. Dopiero po otrzymaniu profesjonalnej wyceny zastanawia się nad złożoną propozycją i podejmie decyzję o sprzedaży całości firmy, części udziałów czy rezygnacji z transakcji.

Wycena wartości firmy może być dokonywana na wiele różnych sposobów, a wybór jest uzależniony od tego, do jakiego celu będzie potrzebna. Zupełnie inaczej firma będzie wyceniana do potrzeb księgowo-finansowych, a inaczej gdy będzie to robione pod kątem sprzedaży czy znalezienia inwestora. Ważne jest więc dokładne określenie potrzeb firmie audytorskiej, bo jedynie wtedy będzie ona mogła poprawnie wykonać swoją pracę. Najczęściej przy wycenach firm stosuje się trzy podstawowe metody, ale niekiedy można również spotkać ich modyfikacje. Są to metody majątkowa, porównawcza i dochodowa, każda z nich ma zupełnie inne podejście do oszacowania wartości przedsiębiorstwa. Metoda majątkowa to po prostu określenie majątku firmy, pomniejszonego o należne zobowiązania. W metodzie porównawczej szacuje się wartość firmy na podstawie innych przedsiębiorstw z tej samej branży i o podobnej wielkości. Natomiast w metodzie dochodowej brane są pod uwagę przyszłe dochody, jakie są możliwe do osiągnięcia w określonym przedziale czasu.