Gdy się z kimś bardzo nie zgadzamy, może dojść do nieprzyjemnej sytuacji i pogorszenia stosunków na skutek ostrej wymiany zdań. Jaką rolę w takim wypadku odgrywa asertywność? W pracy szczególnie pomaga ona w momencie konfrontacji.

Jak osoba asertywna w pracy walczy o swoje?

Klasa to słowo klucz w przypadku rozwiązywania wszystkich nieporozumień na polu służbowym. Bez względu na to, z kim popadliśmy w konflikt, starajmy trzymać nerwy na wodzy i skorzystać z zasad asertywności. W pracy to ważne ze względu na to, że nie zawsze będziemy mogli później unikać osoby, z którą się sparliśmy.

Nie staraj się zdyskredytować oponenta. Wysłuchaj tego, co ma do powiedzenia i w momencie, kiedy nadejdzie twoja kolej do wyrażenia swojego zdania, oczekuj podobnej postawy. Masz prawo czuć się źle z zaistniałą sytuacją, podobnie jak druga strona. Tylko w atmosferze wzajemnego szacunku będziecie w stanie wyjaśnić wszystko, wyciągnąć wnioski i opracować plan działania.

O sztuce kompromisu

Efektem rozmowy wyjaśniającej konflikt, musi być decyzja, jakie kroki należy poczynić, żeby zażegnać problem. To może oznaczać konieczność pójścia na kompromis. Osoba asertywna w pracy potrafi odnaleźć się w takiej sytuacji za sprawą posiadanej empatii i umiejętności obiektywnej oceny sytuacji. To z kolei sprowadza się do tego, że nie obawia się przydać do popełnienia błędu. Taka szczerość może zostać odebrana przez kontestatora pozytywnie – jeśli będzie ona wynikała z analizy zmiennych, a nie uległości.

Do konfliktu może nawet nie dojść – biznes

Mając na względzie, że osoby, z którymi pracujemy mają nie tylko prawo do posiadania własnego zdania, ale też czasem zupełnie inne cele, możemy zapobiegać dysonansom. Jak dochodzenie swoich racji z klasą może się do tego przyczynić? Ważne jest komunikowanie się w sposób przejrzysty i inkluzywny. Mów o swoich doświadczeniach czy opiniach, ale zostawiaj innym pole do tego samego. Podkreślaj zalety rozmówców, informuj ich, że rozumiesz ich punkt widzenia – zwłaszcza jeśli się z nim nie zgadzasz. To pokaże, że aktywnie słuchasz i szanujesz to, co ktoś mówi i robi.

W sytuacji konfliktowej skupiaj się wyłącznie na argumentach merytorycznych i stanowczo prezentuj swój pogląd. Jeśli twój oponent otrzyma od ciebie jasny przekaz i przestrzeń do dialogu, wykorzysta ją – to może sprawić, że uda się wam dojść do porozumienia.