Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do życia, dbanie o zaspokojenie potrzeb oraz inwestowanie w ich zainteresowania jest obowiązkiem obojga rodziców. Po rozwodzie, obowiązek ten nie wygasa i trwa do ukończenia przez dziecko nauki, do 24 roku życia. Wiele osób ma kłopoty z egzekwowaniem od byłego małżonka jakichkolwiek sum. Wówczas pojawia się pytanie – jak dostać pieniądze z funduszu alimentacyjnego?

Aby ubiegać się o takie świadczenia, musimy przede wszystkim spełnić kryteria do funduszu alimentacyjnego. Suma dochodu na członka rodziny nie może przekroczyć pewnej kwoty. W 2021 roku jest to 800zł na osobę. Ponadto należy pamiętać, że aby fundusz alimentacyjny mógł nam pomóc, powinniśmy mieć zasądzone alimenty na dziecko.
Jeżeli były partner nie płaci na utrzymanie wspólnych dzieci, mimo zasądzonych alimentów, musimy skierować swoje kroki do komornika sądowego. Kryteria do funduszu alimentacyjnego obejmują dostarczenie zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji za cały poprzedni rok oraz za dwa ostatnie miesiące. Na podstawie tego zaświadczenia fundusz alimentacyjny rozpatruje wniosek i biorąc pod uwagę inne kryteria do funduszu alimentacyjnego, jak dochód, wydaje decyzję.
Jeśli nie wiemy, jak dostać pieniądze z funduszu alimentacyjnego, możemy zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i uzyskać wszelkie niezbędne informacje oraz zweryfikować wątpliwości.

Miejmy też na uwadze, że fundusz alimentacyjny nie wypłaca całej sumy zasądzonych alimentów. W roku 2021 jest to kwota 500zł. Jeżeli kryteria do funduszu alimentacyjnego zostały przez nas spełnione, nie możemy uzyskać więcej niż ustawa przewiduje.
Równie ważną kwestią jest uzyskanie alimentów na pełnoletnie, uczące się dziecko. W tym wypadku musimy wytłumaczyć pełnoletniemu dziecku, jak dostać pieniądze z funduszu alimentacyjnego, ponieważ nie możemy wypełnić wniosku ani wystąpić do komornika w imieniu dorosłego dziecka. Tutaj kryteria do funduszu alimentacyjnego są identyczne, a pieniądze które trafiają do pełnoletniej uczącej się osoby nie przekraczają sumy 500zł.
Fundusz alimentacyjny jest niezwykle potrzebny, zwłaszcza dla rodzin zagrożonych ubóstwem. Comiesięczny zastrzyk gotówki pozwala na wykupienie obiadów w stołówce szkolnej, zakup materiałów potrzebnych do nauki lub przeznaczenie kwoty na zajęcia dodatkowe.