Sporo profesji w naszym kraju jest regulowana przez państwo, wprowadzono dla nich niezbędne do przejścia certyfikaty oraz egzaminy.

Biznes – tłumacz przysięgły

Wejście do takiego uprzywilejowanego grona zapewnia wysoki poziom zarobków, sporą ilość zamówień i co też jest ważne spore polepszenie społecznej pozycji. Lecz żeby pozdawać wymarzone egzaminy i otrzymać państwowe pozwolenie na praktykowanie danej profesji niekiedy trzeba włożyć bardzo dużo wysiłku, bez zapewnienia że to wszystko na nic się nie przyda. Dobrym przykładem jednego z takich zawodów jest tłumacz przysięgły. Normalnych ludzi zajmujących się tłumaczeniami, którzy gorzej lub lepiej dadzą sobie radę z listem czy handlową umową, jest całkiem sporo. Wielu studentów językowych studiów zaczyna próbować swoich umiejętności w charakterze tłumaczy, i jeżeli zdobędą oni trochę doświadczenia i renomę odbiorców, co będą mogli bez problemów zdobyć swoją pozycję na rynku tłumaczeń. Lecz do zamówień z urzędów oraz instytucji, takich jak policja, prokuratura albo sąd normalny tłumacz, z największym nawet doświadczeniem, nie będzie miał dostępu bez odpowiedniego certyfikatu. A żeby 2uprawnienia takie zdobyć i zostać przysięgłym tłumaczem, to należy spełnić sporo warunków formalnych, a co najważniejsze wykazać się dużymi zdolnościami językowymi w czasie egzaminu.

Po pierwsze osoba zamierzająca stać się przysięgłym tłumaczem musi posiadać obywatelstwo Polski lub jednego z państw, z jakich może tego typu tłumaczem zostać. Również musi mieć nieograniczoną, pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych, a poza tym nie mieć problemów z prawem. Następnym oficjalnym etapem do wypełnienia będzie przymus zakończenia wyższych studiów i otrzymanie statusu magistra, i po tym wszystkim dopiero będzie ona mogła zająć się egzaminem. Zawód przysięgłego tłumacza zalicza się do elitarnych zawodów, i przejście procedury egzaminacyjnej nie będzie należeć do łatwych i prostych rzeczy, nawet dla doświadczonego tłumacza. Sam egzamin będzie się składał z dwóch części, ustnej oraz pisemnej, i na obu z nich kandydat będzie się musiał wykazać bardzo dobrą wiedzą językową. Jeżeli uda się wszystko i test będzie zaliczony, to dopiero wówczas zdający będzie mógł użyć tytułu przysięgłego tłumacza i dostać urzędową, okrągłą pieczęć.