Myślisz ciągle, nawet w trakcie snu – o założeniu własnej restauracji na zasadach franczyzy? Pierwszym i zasadniczym nasuwającym się pytaniem jest:,, czy to się opłaca? Kiedy zastanawiasz się: jak otworzyć własną restaurację? Powinieneś przede wszystkim dość szczegółowo poznać oraz przeanalizować rentowność (opłacalność) całego takiego przedsięwzięcia. Biznesu opartego o franczyzę znanej marki. Na opłacalność otwarcia własnego biznesu w postaci: restauracji pod szyldem znanej marki firmowej wpływa kilka elementów, które po krótce zostaną tutaj omówione.

Na co zwrócić uwagę: franczyza, a czynsz za lokal?

Pierwszym, jakże kluczowym i najważniejszym elementem biznesu jest dobrze dopasowany czynsz lokalu. Będzie się on realizował Twój pomysł przez cały czas trwania przygody z gastronomią. Niewłaściwie dobrany czynsz w trakcie obrotu w handlu jest powszechnie głównym powodem klęsk ponoszonych w gastronomii i niestety przekłada się on znacząco na falę bankructw. W przypadku nawet najlepiej prosperujących i zarządzanych restauracji. Dobra i opłacalna franczyza umożliwia zminimalizowanie ryzyka związanego z czynszem, ponieważ to właściwie- franczyzodawca powinien pomóc franczyzobiorcy w stworzeniu od postaw planu na własny biznes, czyli wspomagać w wyborze odpowiedniego czynszu za lokum pod działalność gastronomiczną.
W zależności od koncepcji, idei oraz lokalizacji,
koszt otwarcia restauracji wynosi bowiem odpowiednio: od 10% do 20% w stosunku do potencjalnego obrotu/ zysku.

Inwestycja – czysta kalkulacja zysków i strat

Drugim bardzo ważnym elementem jest pułap finansowy zaplanowanej inwestycji, której koszty wraz z franczyzą powinny być już przez nas uwzględnione w biznesplanie, w początkowych fazach projektowania własnego biznesu- w ujęciu założonego i oczekiwanego przez franczyzobiorcę okresu zwrotu z inwestycji.
Uwaga!: Franczyza gastronomia potrafi być nieprzewidywalna, z jednego faktu: bez należytego wsparcia można bardzo łatwo „spudłować” nie trafić z kosztami adaptacji lokalu. Przy czym szalenie, czyli priorytetowo ważne jest na początku inwestycji:

-kapitał początkowy, którym dysponujemy,
-zakładany/ oczekiwany zwrot z inwestycji,
-koniunktura na rynku, także na tle pozostałej konkurencji,
-dobre promowanie własnej inwestycji, nie tylko w mediach,
-stała współpraca ze wszystkimi na wszystkich szczeblach interesu.

Zawsze jest tak, że oczywistych nam powodów: kapitał określa możliwą inwestycję oraz determinuje jej możliwości finansowe. Pierwszym elementem to koszt na start w roku 2020 waha się on: od 1 do 1, 2 aż do 1, 5 miliona złotych na otworzenie biznesu – restauracja pod rozpoznawalnym na całym świecie szyldem marki. Jeżeli przykładowo posiadasz jako: kandydat franczyzobiorca posiadający na starcie czterysta lub sześćset tysięcy zł. W takiej wówczas sytuacji mądry franczyzodawca poprowadzi Cię bardziej do adekwatnego finansowego przedsięwzięcia.

Wyposażenie lokalu w ramach zakładanego kosztorysu

Kolejnym niemal bardziej złożonym etapem jest wyposażenie pomieszczeń będących w lokalu. Najbardziej newralgicznym elementem całego biznesu w gastronomii jest Kuchnia , ponadto zawsze musi ona spełniać wszystkie wymagania oraz posiadać pełne wyposażenie. Wymogi opisane, konkretnie oraz bardzo wyszczególnione w zasadach danej sieci franczyzowej- dot. standardów gastronomicznych lokali. Jak najlepiej dobrze wyposażona
kuchnia jest podstawą każdej franczyzy gastronomicznej, a zarazem jej dobrze zarabiającą wizytówką.

Tudzież zawsze jest ona centralnym i jednym z najbardziej kosztownych detali w inwestycji.
Prowadząc restaurację, własną restaurację należy się dokładnie liczyć również z kosztami spożywczymi, wynikającymi ze współpracy z dostawcami. Sieć franczyzowa ma to do siebie, że pozwala na redukowanie kosztów, dzięki systemowi zakupów centralnych- opartych na scentralizowanych cenach. Z wieloletniego doświadczenia naszej firmy wynika jedna rzecz, jeden wniosek: franczyza jest w stanie znacząco zmniejszyć koszt spożywcze. W skrajnych sytuacjach nawet o 20% w porównaniu z restauracjami nieopartymi na zasadach franczyzy.

Jeżeli Jesteś nadal zainteresowany współpracą z nami, to zapraszamy do kontaktu z nami, z naszymi franczyzowymi grupami w dynamicznie rozwiewającej się własnej sieci restauracji gastronomicznych.
Serdecznie zapraszamy Cię, przyjdź do nas i razem z nami współtwórz oraz bądź autorem nowatorskich rozwiązań we wspólnym biznesie, jednej marki jako jednej wielkiej Rodziny.