Konsument, sąd i zrozumiałe słowa

Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, jeżeli konsument ma umowny obowiązek wniesienia opłat tytułem...

Czytaj więcej